บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิตสินเชื่อ สมัครสินเชื่อบัตรเงินสด สมัครบัตรเงินสด โอนหนี้ สมัครโอนหนี้ประกันรถยนต์ สมัครประกันรถยนต์ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เมนูหลัก

ประเภทบริการ (บัตรเครดิต สินเชื่อ โอนหนี้ บัตรเงินสด ประกันภัยรถยนต์)

บริการของธนาคารทั้งหมด (บัตรเครดิต สินเชื่อ โอนหนี้ บัตรเงินสด ประกันภัยรถยนต์)

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

 • เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  0108414829235

รายละเอียดบัตรเครดิต

Navigator :  Home  ->   รายการบัตรเครดิตอื่น ๆ  ->  GE Money  ->  บัตรเครดิต Lotus
GE Money

บัตรเครดิต Lotus

GE Money
บัตรเครดิต Lotus

โปรโมชั่น

บัตรเครดิต Lotus

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี (ปีแรก) 
 • รับเงินคืน 2% เมื่อมียอดใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส
 • ส่วนลด 2% สำหรับบัตรทอง และ 1% สำหรับบัตรคลาสสิค ที่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ 
 • คะแนนสะสม forever Rewards ที่ไม่มีวันหมดอายุ
 • รับส่วนลด 5% ที่ The Pizza Company

สิทธิประโยชน์

บัตรเครดิต Lotus

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 - 65 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

เอกสารประกอบเจ้าหน้าที่บริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพาสปอร์ต และใบอนุญาติทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)

 • หมายเหตุ หากใช้ สลิปเงินเดือนคาร์บอน ตัวจริง ยกเว้นสำเนาบัญชีธนาคารได้
  ในกรณีสมุดบัญชีธนาคารไม่ค่อยได้ Update หรือเป็นยอดรวมต้องขอ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนจากธนาคาร (ใช้เป็นสำเนาได้)

คุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ต้องดำเนินกิจการและจดทะเบียน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีการหมุนเวียนในบัญชีธนาคารขั้นต่ำ 50,000 บาท /เดือน
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

เอกสารประกอบสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพาสปอร์ต และใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • โปรดแนบสำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน (ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการที่ได้รับ มอบหมายอำนาจ ลงนามในสมุดบัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของบริษัทฯ ไม่ต้องแนบรายชื่อผู้ถือหุ้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน) ในกรณีสมุดบัญชีธนาคารไม่ค่อยได้ Update หรือเป็นยอดรวมต้องขอ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (ใช้เป็นสำเนาได้)

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม/การชำระเงิน

 • วงเงิน 2 - 3 เท่าของรายได้
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับการเลือกชำระคืนขั้นต่ำหรือมิได้ชำระเลย 20% ต่อปี
 • ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 50 วัน
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 10% ของยอดใช้จ่ายตามใบแจ้งยอดในแต่ละเดือนขั้นต่ำ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี!
 • ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิต ฟรี! ปีแรกและปีต่อ ๆ ไป (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) บัตรหลัก 100 บาท บัตรเสริม 50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินที่เบิกแต่ละครั้ง

ช่องทางการชำระเงิน

 • หักผ่านบัญชี
 • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • เครื่องเอทีเอ็ม และโฟนเเบงค์กิ้งในหลายธนาคาร
 • ชำระโดยตรงที่สาขา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเอเชีย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ไทยธนาคาร
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • จุดชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ และเจมาร์ท เพย์พอยท์
  สมัครใช้บริการ