บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิตสินเชื่อ สมัครสินเชื่อบัตรเงินสด สมัครบัตรเงินสด โอนหนี้ สมัครโอนหนี้ประกันรถยนต์ สมัครประกันรถยนต์ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เมนูหลัก

ประเภทบริการ (บัตรเครดิต สินเชื่อ โอนหนี้ บัตรเงินสด ประกันภัยรถยนต์)

บริการของธนาคารทั้งหมด (บัตรเครดิต สินเชื่อ โอนหนี้ บัตรเงินสด ประกันภัยรถยนต์)

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

  • เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
    เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    0108414829235

รายละเอียดบัตรเงินสด

Navigator :  Home  ->   รายการบัตรเงินสดอื่น ๆ  ->  บริษัท บัตรกรุงไทย  ->  สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Cash Revolve
บริษัท บัตรกรุงไทย

สินเชื่อพร้อมใช้ KTC Cash Revolve

บริษัท บัตรกรุงไทย

โปรโมชั่น- ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ
- ฟรี! หม้อทอดทรงกลม มูลค่า 1,850 บาท
  เมื่อมียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ตลอด 3 เดือนนับจากวันอนุมัติ
- ฟรี! เตาแม่เหล็กไไฟฟ้า มูลค่า 3,050 บาท
  เมื่อมียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท เริ่มจากวันสิ้นรอบเดือนที่ 3 - สิ้นรอบเดือนที่่ 6

อนุมัติ รับเงินก้อนครั้งแรกโอนเข้าบัญชี พร้อมบัตรกดเงินสดเพื่อสำรองใช้ในอนาคต
  • รายได้น้อยกว่า หรือเท่ากับ15,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชีอย่างน้อย 5,000 บาท ส่วนที่เหลือจะเป็นวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ที่สามารถเบิกถอนผ่านบัตรกดเงินสด
  • รายได้ 15,001 บาทขึ้นไป โอนเงินเข้าบัญชีอย่างน้อย 10,000 บาท ส่วนที่เหลือจะเป็นวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ที่สามารถเบิกถอนผ่านบัตรกดเงินสด

สิทธิประโยชน์

อิสระจากค่าธรรมเนียมจิปาถะ
ฟรี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด หรือค่าธรรมเนียมจิปาถะ

สะดวกกว่า
อนุมัติรับเงินก้อนแรกโอนเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ พร้อมรับบัตรกดเงินสดเพื่อเบิกถอนได้ในอนาคต ทุกเมื่อที่ต้องการ

สมัครง่าย เพียงมีรายได้ 10,000 บาท
สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้วงเงินได้ตลอดไป
( ทุกครั้งที่ชำระคืน วงเงินจะคืนกลับ ให้คุณสามารถเบิกถอนได้ต่อไป ) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สะดวกกับการเบิกถอนเงินสดตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมทุกสถานการณ์ กับการเบิกถอนเงินสดตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวงเงินสูงสุด 4 เท่าของรายได้ ผ่านเครื่อง ATM ทั่วประเทศที่มีเครื่องหมาย และ ATM ที่มีเครื่องหมาย

อนุมัติวงเงินเพิ่มได้
คล่องตัวมากขึ้นกับการขอเพิ่มวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

รับส่วนลดสิทธิพิเศษ
เพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์จากร้านค้าชั้นนำที่มีสัญลักษณ์
ที่เตรียมไว้สำหรับสมาชิก KTC คนสำคัญเช่นคุณเท่านั้น

เลือกได้มากกว่า แลกได้เลย กับรายการคะแนนสะสม Forever Rewards
ทุก ๆ 25 บาท ที่เบิกถอนเงินสด รับ 1 คะแนนสะสม Forever Rewards ที่คุณสามารถใช้
คะแนนสะสมแลกซื้อสินค้า / บริการแทนเงินสดได้ทันที ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์
หรือแลกรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ หรือจะแลก KTC Mile
เพื่อแลกรางวัลด้านการท่องเที่ยวก็ได้เช่นกันแล้วยังให้คุณ
เก็บคะแนนสะสมโดยไม่มีวันหมดอายุ

จ่ายคืนสบายๆ
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3 % ของยอดที่เรียกเก็บ หรือ 300 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า มีมากจ่ายมาก ต้นลด ดอกลด ภาระหมดไว

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
• ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 - 65 ปี
• มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาท
• อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป ( ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว )
- ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
เอกสารประกอบเจ้าหน้าที่บริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
• สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพาสปอร์ต และใบอนุญาติทำงาน( สำหรับชาวต่างชาติ)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด
• สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
• สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่ต้องการรับวงเงินสินเชื่อครั้งแรก


คุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

• ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
• ต้องดำเนินกิจการและจดทะเบียน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• มีการหมุนเวียนในบัญชีธนาคารขั้นต่ำ 100,000 บาท / เดือน
- ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
เอกสารประกอบสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ
ต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพาสปอร์ต และใบอนุญาตทำงาน( สำหรับชาวต่างชาติ)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• โปรดแนบสำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
• รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน ( ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการที่ได้รับ มอบหมายอำนาจ ลงนามในสมุดบัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของบริษัท ฯ ไม่ต้องแนบรายชื่อผู้ถือหุ้น)
• สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ( หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน )
ในกรณีสมุดบัญชีธนาคารไม่ค่อยได้ Update หรือเป็นยอดรวมต้องขอ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (ใช้เป็นสำเนาได้)

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม/การชำระเงิน

วงเงิน 3 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 28% ต่อปี
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดใช้จ่ายตามใบแจ้งยอดในแต่ละเดือน
ขั้นต่ำ 300 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี!
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิต ฟรี! ตลอดชีพ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด ฟรี

ช่องทางการชำระเงิน

- หักผ่านบัญชี
- ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- เครื่องเอทีเอ็ม,และโฟนเเบงค์กิ้งในหลายธนาคาร
- ชำระโดยตรงที่สาขาธนาคาร
- ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเอเชีย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ไทยธนาคาร
- ที่ทำการไปรษณีย์
- จุดชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ และเจมาร์ท เพย์พอยท์
  สมัครใช้บริการ