บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิตสินเชื่อ สมัครสินเชื่อบัตรเงินสด สมัครบัตรเงินสด โอนหนี้ สมัครโอนหนี้ประกันรถยนต์ สมัครประกันรถยนต์ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เมนูหลัก

ประเภทบริการ (บัตรเครดิต สินเชื่อ โอนหนี้ บัตรเงินสด ประกันภัยรถยนต์)

บริการของธนาคารทั้งหมด (บัตรเครดิต สินเชื่อ โอนหนี้ บัตรเงินสด ประกันภัยรถยนต์)

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

 • เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  0108414829235

รายละเอียดบัตรเครดิต

Navigator :  Home  ->   รายการบัตรเครดิตอื่น ๆ  ->  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา  ->  บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า ( AIA Visa )
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า ( AIA Visa )

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต AIA

โปรโมชั่น

บัตรเครดิต AIA

 • ฟรี!! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ แบบไม่มีเงื่อนไข
 • รับฟรี..โซฟาเบดลม Trendy มูลค่า 2,990 บาท *
 • รับเงินคืน 0.5% เมื่อชำระเบี้ยประกัน AIA
 • คะแนนสะสมจากการจ่ายเบี้ย AIA แลกเงินคืนได้อีก 10 %
 • ยืดระยะเวลาการชำระเบี้ย นานถึง 75 วัน
 • แบ่งชำระค่าเบี้ยประกัน เอไอเอ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 10 เดือน
 • รับคะแนนสะสมพิเศษ 2-3 เท่าสำหรับเรื่องสุขภาพ
 • แบ่งชำระสินค้า 0% ด้วยบริการ miniPay หรือแบ่งจ่าย 0.8% นานสูงสุด10 เดือน
 • รับเงินคืน 10% ของคะแนนสะสม
 • ส่วนลดพิเศษที่โรงพยาบาลชั้นนำ
 • รับเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่ายที่โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ **
* ใช้บัตร 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
** ยอดใช้จ่ายต่อครั้ง ขั้นต่ำ 1,500 บาท

สิทธิประโยชน์

** รับเงินคืน 0.5% เมื่อชำระเบี้ยประกันเอไอเอ และยืดระยะเวลาการชำระเบี้ย นานถึง 75 วัน

** รับเงินคืน 10% ของคะแนนสะสม (ทุก 25 บาท = 1 คะแนน)

** รับคะแนนสะสม 2-3 เท่า สำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย สปา ฟิตเนส และร้านขายยาชั้นนำที่ร่วมรายการ

** รับความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ด้วยวงเงินสูงสุด ถึง US$ 200,000 เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารทั้งในและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

** รับฟรี โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ที่ศูนย์การแพทย์บูรณาการ REJU ASOKE * วันนี้ - 31 ตุลาคม 2553

** รับส่วนลดพิเศษ เมื่อใช้จ่ายที่โรงพยาบาลชั้นนำ กว่า 50 แห่ง ที่ร่วมรายการ Good Life Privilege * วันนี้ - 31 ธันวาคม 2553

** รับเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่ายที่โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ (ยอดใช้จ่ายต่อครั้ง ขั้นต่ำ 1,500 บาท)

** แบ่งชำระสินค้า 0% ด้วยบริการ miniPay สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ

** แบ่งชำระค่าเบี้ยประกัน เอไอเอ ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 10 เดือน

** เบิกเงินสดฉุกเฉินได้สุงสุด 70% ของวงเงินบัตรเครดิต

** บริการ CASH NOW เงินก้อนพร้อมใช้

** ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกัน เอไอเอ ที่หลากหลาย โดยหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ หรือ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือกรอกแบบฟอร์มการชำระค่าเบี้ยประกัน หรือผ่านตัวแทนสำหรับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือเทสโก้ โลตัส หรือโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ

** บริการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตร ด้วยบริการ ONE PAY และบริการอื่นๆ ที่ร่วมรายการ

ตารางเงินคืนโดยประมาณการ

บัตรเครดิต AIA

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 - 65 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
 • ไม่เคยมีบัตร AIG มาก่อน

เอกสารประกอบเจ้าหน้าที่บริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพาสปอร์ต และใบอนุญาติทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (อายุ 60 วัน)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
  * ในกรณีสมุดบัญชีธนาคารไม่ค่อยได้ Update หรือเป็นยอดรวมต้องขอ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนจากธนาคาร (ใช้เป็นสำเนาได้)

หมายเหตุ :

 • กรณีเป็นบริษัทมหาชน ใช้สลิปเงินเดือนสำเนาไม่ต้องแนบ Book ได้
 • ถ้าเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนต้องตัวจริง

คุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ต้องดำเนินกิจการและจดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีการหมุนเวียนในบัญชีธนาคารขั้นต่ำ 150,000 บาท /เดือน
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น
 • ไม่เคยมีบัตร AIG มาก่อน

เอกสารประกอบสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพาสปอร์ต และใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • โปรดแนบสำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า
 • รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน (ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการที่ได้รับ มอบหมายอำนาจ ลงนามในสมุดบัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของบริษัทฯ ไม่ต้องแนบรายชื่อผู้ถือหุ้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อเดือน) ในกรณีสมุดบัญชีธนาคารไม่ค่อยได้ Update หรือเป็นยอดรวมต้องขอ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (ใช้เป็นสำเนาได้)

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม/การชำระเงิน

บัตรเครดิต AIA

ช่องทางการชำระเงิน

บัตรเครดิต AIA
  สมัครใช้บริการ