ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1ประกันภัยรถยนต์ 2 Plusประกันภัยรถยนต์ 3 Plus ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3พรบ.รถยนต์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ

เมนูหลัก

ประเภทบริการ

บริการของบริษัทประกันภัยทั้งหมด

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

 • เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  0108414829235

รายละเอียดพรบ. รถยนต์

Navigator :  Home  ->   พรบ.รถยนต์  ->  พรบ. รถยนต์
 

พรบ. รถยนต์

บริษัทประกันภัยทุกบริษัท

รายละเอียดเบื้องต้นของประกันภัย

ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.


การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์

 • เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
 • เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
 • เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือนร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

ใครมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ/โทษการไม่ทำประกันภัย

 • ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ ได้แก่ เจ้าของรถผู้ครอบครองรถ ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ
 • การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

 • ผู้ประสบภัย อันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้
 • ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต
 • บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ฯ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 25,000 บาท

รายละเอียด/เงื่อนไขความคุ้มครอง

โดยมีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายอื่นๆ (คุ้มครอง "คน" ไม่คุ้มครอง "รถ") โดยความคุ้มครองจาก พ.ร.บ มีมูลค่าความรับผิดชอบ (ต่อคน) ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
 • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จ่าย ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

รายชื่ออู่และศูนย์ซ่อม (รถยนต์)

* พ.ร.บ. ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

การสั่งซื้อและเบี้ยประกัน

รถเก๋ง


สีแผ่นป้ายทะเบียน       ราคา 646 บาท

รถกระบะ


สีแผ่นป้ายทะเบียน       ราคา 968 บาท

รถตู้


สีแผ่นป้ายทะเบียน       ราคา 1,183 บาท


ช่องทางการชำระเงิน


1.โอนเงินผ่านธนาคาร
2.ชำระผ่านบัตรเครดิต

ซื้อประกันอย่างมั่นใจกับ Creditsiam ด้วยนโยบาย คืนเงิน 100% *
*หมายเหตุ เฉพาะกรณีชำระเต็มทั้งจำนวน และยังไม่เริ่มคุ้มครองเท่านั้น หลังจากนั้นคืนเงินตามระยะเวลาคุ้มครองที่ เหลือ และหักค่าธรรมเนียม 500 บาท

หมายเหตุ


หากท่านต้องการความรวดเร็ว กรุณา FAX สำเนาทะเบียนรถ และ เขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ วันที่ต้องการให้เริ่มคุ้มครอง มาได้เลยหลังจากกรอกใบสั่ง ซื้อเสร็จสิ้น
FAX. มาที่ 02-955-5645 ต่อ 30503

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-9358988  สมัครใช้บริการ